مشتریان کانون تبلیغاتی گلفام

این شرکت در یک دهه فعالیت خود، با ارگانها،سازمان ها و شرکت های مختلفی همکاری و تعامل داشته است که تعداد زیادی از انها به شکل زیر می باشد.

شهرداری مرکز استان البرز(در خصوص بیلبورد)شهرداری کمالشهر(در خصوص ساخت بیلبورد)شهرداری نظرآباد(در خصوص ساخت پل عابر پیاده)شهرداری محمدشهر(در خصوص بروشورهای تبلیغاتی)شهرداری هشتگرد(درخصوص بیلبورد) شهرداری ملارد(درخصوص ساخت پل عابر پیاده) سازمان حمل و نقل کمالشهر(در خصوص استندهای تبلیغاتی) شهرک های صنعتی بهارستان، سیمین دشت،سپهر(درخصوص ساخت تابلو تبلیغاتی) شهرداری شهرک قدس(درخصوص ساخت بیلبورد) شهرداری سنندج(درخصوص ساخت پل عابر پیاده) و……..